Arkiv

Arkiv Årsmöten:

Verksveteranernas årsmöte 2017.pdf| Verksveteranernas årsmöte 2018.pdf | Årsmötesprotokoll_ 2019.pdf | Verksveteranernas årsmöte 2020.pdf | Årsmöte FVV 2021.pdf | Årsmöte FVV 2022.pdf | Protokoll FVV årsmöte 15 mars 2023.pdf 


Arkiv styrelsemöten 2024

Protokoll FVV 31 jan. 2024.pdf


Arkiv styrelsemöten 2023.

FVV styrelsemöte 8 mars 2023.pdf | protokoll 19 april -23.pdf | styrelsemöte_12maj_2023.pdf | Protokoll FVV 9 augusti 2023.pdf

| Protokoll FFV 6 sept. 2023.pdf | Protokoll FVV 4 oktober 2023.pdf | Protokoll FVV 8 nov. 2023.pdf | Protokoll FVV 6 december 2023.pdf |

Arkiv Styrelsemöten 2022.

FVV_Styrelsemöte nr 8 12 jan 2022.pdf | FVV Styrelsemote nr 9 26 jan 2022.pdf FVV Styrelsemorte nr 10 23 feb 2022.pdf

FVV 6 april -22.pdf |  FVV styrelsemöte 4 maj -22.pdf | protokoll-fvv-10-augusti--2022 (1).pdf | fvvstyrelsem_sept_2022.pdf

| fvv okt 22.pdf | Protokoll FVV 16 nov 2022.pdf | Protokoll FVV 7 dec. 2022.pdf


Arkiv Styrelsemöte 2021

Styrelsemöte nr 7 13 januari 2021.pdf | FVV nr 8 15 april 2021.pdf | FVV nr 9 maj 20201.pdf | FVV styrelseprotokoll_nr 10_juni_2021.pdf

| FVV styrelsemöte 28 juli 2021.pdf | FVV Styrelsemöte 9 sept -21.pdf | Styrelsemöte nr 4 den 13 oktober 2021.pdf

| Styrelsemöte nr 5 den 10 november 2021.pdf | Styrelsemöte nr 7 den 15 december 2021.pdf


Arkiv Styrelsemöte 2020

styrelse_5_okt.pdf | FVV nr 6 23 nov 2020.pdf  |


Arkiv Tjugan 2023

tjuganspel_mars2023.pdf | tjuganspel_apr2023.pdf | tjuganspel_maj2023.pdf | tjuganspel_juni2023.pdf |

tjuganspel_juli2023.pdf

Arkiv Tjugan 2022

 tjugan 2022_aug.pdf | tjugan 2022_sept.pdf | tjugan 2022_okt.pdf | tjugan 2022_nov.pdf

Tjugan klubbmästare 2023 Björn Broström vinner: